Camping la Foret Jumieges

Home > Legal mentions

Officiële vermeldingen

Algemene presentatie

Bezoek de website "www.campinglaforet.com", die beheerd wordt door Camping de la Foret.
Officiele naam : SARL CAMPING LA FORET
Adres : rue Mainberte - 76480 Jumieges
Directeur van de publicatie : Monsieur Hoste
Tél : + 33 (0)2 35 37 93 43

Rue Mainberte
76480 JUMIEGES
SARL met kapitaal : 8000 €uros
siret 447 479 171 00012
Tva intra FR31 4447 479 171
APE 5530 Z
De beheerder dient de algemene wetten die betrekking hebben op de activiteiten van de website in acht te nemen.

Technische informatie:

Geheimhouding van correspondentie via Internet kan niet gegarandeerd kan worden. Elke web-bezoeker dient de eigen programmagegevens te beschermen tegen eventuele virussen.


Vormgeving van de website

De site "www.campinglaforet.com" is uitsluitend een promotiewebsite van de activiteiten die Camping de la Forêt aanbiedt.
De informatie die via de website geboden wordt is indicatief.

Camping la Foret
Rue Mainberte
76480 JUMIEGES
tel : 02.35.37.93.43
Fax : 02.35.37.76.48

info@campinglaforet.com


Persoonlijke gegevens :
Om bestellingen en boekingen op correcte wijze af te handelen, worden slechts de gegevens bewaard die via deze website, en via de aan deze website verbonden links en partnersites, door de web-bezoeker zelf worden ingevuld.

De adresgegevens kunnen door Camping dela Forêt gebruikt worden om nieuwe producten of diensten te promoten. Om te voorkomen dat u informatie krijgt over een product of een dienst waar u belangstelling nog niet eerder naar uit is gegaan, tracht Camping de la Forêt hier rekening mee te houden. Gelieve dit schriftelijk te melden aan onderstaand adres.

Elke klant beschikt tevens over het recht van bezwaar tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, zoals beschreven in de wet n°78-17 van 6 janvier 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en informatieverstrekking. U gelieve zich hiervoor schriftelijk te richten aan de beheerder van de website op onderstaand adres :
Camping de la Foret - Rue Mainberte - 76480 JUMIEGES


Auteursrechten :

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website zijn voorbehouden aan Camping de la Foret. Voor gebruik van teksten, beelden, programmatuur en functies van deze website is vooraf toestemming vereist van Camping de la Forêt.

Klachten en bemiddeling

De reiziger kan elke klacht indienen bij de klantendienst van het reisbureau, op het adres dat vermeld staat in de praktische informatie, per aangetekende brief vergezeld van eventuele bewijsstukken. Bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen de 60 dagen, of indien de klant niet tevreden is met het ontvangen antwoord, kan de klant zich gratis wenden tot de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, waarvan de contactgegevens en procedures beschikbaar zijn op de website:  https://www.cm2c.net/. Als de verkoop online heeft plaatsgevonden, kan de reiziger gebruikmaken van het platform op de website https://webgate.ec.europa.eu/odr om zijn geschil te beslechten.

Beleid inzake telefonische werving

We willen je informeren over je recht om je in te schrijven op de oppositielijst voor telefonische colportage en stellen voor dat je je inschrijft op Bloctel.

Bloctel is de oppositielijst voor telefonische werving waarop elke consument zich gratis kan inschrijven om niet langer telefonisch te worden benaderd door een professional met wie hij geen lopende contractuele relatie heeft, in overeenstemming met wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 betreffende consumptie. De wet bepaalt dat het voor elke verkoper, rechtstreeks of via een derde partij die namens hem handelt, verboden is om een consument op deze lijst koud te bellen, met uitzondering van de gevallen die in de wet zijn opgenomen.

Voor meer informatie: http://www.bloctel.gouv.fr/